Sol·licitud de Col·legiació Provisional

Col·legiació vàlida per 3 mesos

Donada la situació d'alarma es facilita una col·legiació exprés a fi de poder donar resposta a les necessitats assistencials provocades pel COVID19.

Atesa la situació excepcional s’ha habilitat un canal de col·legiació exprés per a metges graduats recents en l'àmbit estatal.

Un cop validada la sol·licitud de col·legiació es requereix la personació al Col·legi Professional on ha fet la Sol·licitud en el termini de 3 mesos